Організація займається відвідуванням ув’язнених у місцях позбавлення волі. Працівники проводять духовні і моральні бесіди для зміцнення душевних сил, віри в себе і краще майбутнє для рідних і близьких ув’язнених. На ряду з цим вони працюють в сфері підготовки осіб які відбувають покарання в місцях позбавлення волі до їх звільнення, з метою подальшої адаптації та соціалізації в суспільстві. Організація в міру можливостей сприяє заповненню потреб людей, які потрапили в складні життєві ситуації в наслідок скоєних ними вчинків.

Пожертвувати